Med vår webbsida “fixaekonomin.se” har vi som mål att kunna nå ut till alla unga som behöver hjälp med att fixa sin ekonomi. Vi har själva inte haft så bra koll på till exempel hur konsumentköplagen fungerar eller hur viktigt det är att följa upphovsrätten, men efter att vi börjat på ekonomiprogrammet  har vi fått en annat aspekt på de ämnen vi jobbar med. Som till exempel  har vi endast använt oss av egna bilder på grund av att vi ansåg att upphovsrätten krånglade till arbetet om vi skulle använda bilder som redan fanns. Vi började att tänka i andra banor.

Med vår hemsida vill vi få alla slags människor, med eller utan ekonomisk problematik, att öppna upp ögonen för lagar, risker och skyldigheter samt pengars värde. Under tiden vi arbetat med webbstjärnan så har vi diskuterat. intervjuat, haft praktiskt arbete och vi har framför allt haft ett otroligt bra grupparbete. Utan ett bra grupparbete och de arbetstimmar vi lagt ner hade vi inte kunnat framföra det vi gjort. Webbstjärnan har varit lärorikt att arbeta med på så sätt att vi har fått vara ekonomicoacher, vilket har resulterat i att vi inte bara hjälper dem utan även oss själva.

Det är därför vi tycker att vi förtjänar att vinna webbstjärnan.