Upphovsrätten är en äganderätt som innebär att kompositörer, konstnärer, författare, texter, stillbilder, radio, TV-program och alla andra idérika skapare har äganderätten att bestämma om hur eller när deras verks ska användas. Dessa personer kallas i lagen för upphovsmän. Det flesta google bilder har upphovsrätt, du får alltså inte sprida eller använda bilderna som finns där hur som helst.

De verk som nu skyddas av upphovsrätten får inte användas så att det på något sätt kränker upphovsmannen.. Kränkningen kan innebära att verket används i ett kränkande sammanhang som till exempel i en reklam eller att verket används utan att upphovsmannens namn anges.

Men vilket verk som helst kan inte få upphovsrättsligt skydd. Det behövs en viss originalitet för att verket skall kunna få det skyddet. Det som skyddas av upphovsrätten är det verk som är unika. Denna text är baserad på fakta och research vilket gör att den inte har upphovsrätt. Research baserade idéér, nyheter eller faktauppgifter har inte upphovsrättsligt skydd, det beror på att personen som tar faktan från någon annan inte skrivit faktan från början. De skickar bara vidare det som redan finns.

Vi på fixa ekonomin har jobbat med upphovsrätten på det sättet att vi använt oss endast av de bilder vi tagit själva. Vi valde att göra detta av den orsaken att inte behöva oroa oss för upphovsrätten och dess konsekvenser om man inte följer lagen.

Om vi använder oss av våra egna bilder så har vi möjligheten att forma och använda dem hur vi vill. Eftersom att vi inte heller skulle använda de bilder på hemsidan för privat bruk så får vi inte kopiera en bild som redan finns utan att ha fått upphovsmannens tillstånd.