Har du funderat på att sambo? Du kanske inte vet vad lagen säger när man flyttar ihop med någon, men det har vi svar på!

Vad innebär det om jag vill bo med min partner? Sambos innebär att två personer som är ett par flyttar ihop med varandra.

Tanken med sambolagen är att båda samborna ska ha rätt till lika mycket samboegendom och då spelar det ingen roll om vem som står som ägare. I samboegendom ingår gemensam bostad och gemensamt bohag som till exempel möbler som är köpt för gemensamt bruk. En bostad är gemensam och ingår i samboegendomen om bostaden är köpt i syfte till att paret ska flytta ihop. Alltså räknas inte en bostad in som samboegendom om exempelvis din partner har ägt en bostad långt innan ni flyttar ihop, då räknas bostaden som dennes privata egendom. Om man inte vill att sambolagen ska gälla kan man skriva ett samboavtal.

Vad är ett samboavtal? Måste jag skriva ett samboavtal? Ett samboavtal är ett juridiskt dokument där det framgår att du och din partner inte vill att sambolagen ska gälla i ert förhållande. Alltså om du och din partner inte vill att en eventuell bodelning ska ske över något specifik föremål eller över all samboegendom så ska ni skriva ett samboavtal. Om ni vill att reglerna i sambolagen ska gälla, behöver ni inte skriva ett samboavtal. För att skriva ett samboavtal måste båda parter vara eniga och detta skall finnas med i ett samboavtal :

  • Samboavtalet ska vara skriftligt.
  • Det ska framgå om sambolagens bodelningsregler ska gälla eller inte samt i vilken grad.
  • Avtalet ska vara underskrivet av båda parterna och dem skall få varsitt exemplar av det juridiska dokumentet.
  • Samboavtalet bör bevittnas för att undvika framtida möjliga tvister, men detta är inte ett krav.
  • Samboavtalet behövs inte registreras.

När är vårt förhållande över? Ett samboförhållande tar slut om paret gifter sig med varandra eller någon annan, om de flyttar isär eller om någon utav dem i förhållanden dör.

Vad händer när vårt samboförhållande är över? När ett samboförhållande är över sker det en bodelning om de gemensamma bohaget och bostad så länge det inte har avtalats om annat. Paret måste göra en ansökan om bodelning inom ett år efter separation, annars får de ej någon hjälp vid eventuell bodelning. All samboegendom delas lika mellan samborna, om en bostad räknas in som gemensam egendom tillgår den till parten som anses mest behövande av bostaden. Det är inte ofta som bostaden inte går till den som betalat för bostaden men i vissa speciella fall kan den gå till den andra parten men då får denne betala ersättning mot bostaden. Speciella fall kan vara ifall den parten har barn sedan tidigare förhållande, då tas beslut efter barnets bästa. Fast egendom som inte är gemensam samboegendom kan aldrig övertas. Detta kallas övertaganderätten och är en tvingande lag vilket innebär att det ej går att avtala bort den som det går med sambolagens bodelning.

Vad gäller om en part i mitt förhållandet har mer tillgångar? All samboegendom ska delas men i speciella fall, ex. om paret endast har varit sambos en kort stund och den ena parten har betalat bostaden själv med egna pengar. Då tillgår bostaden direkt till parten som har betalat för den. Detta heter skevdelningsregeln och den används endast om ett fall ses som oskäligt.

Vad händer om jag eller min partner dör när vi är i ett samboförhållande? I ett samboförhållande är det knepigt när någon dör. Exempelvis om bostaden de bor i redan ägdes av någon utav parterna innan förhållandet skapades kan bodelningen bli krånglig. Även om båda parterna betalade för inredning och fixande i bostaden så kommer värdet av bostaden att lämnas utanför bodelningen då den var privat ägodel innan förhållandet inleddes. För att få en bodelning gjord är det endast den levande parten av samboförhållandet som kan begära det, alltså kan inte anhöriga från den avlidne bestämma om sådant. Den kvarstående parten har alltid rätt till sin del av bodelningen till den lilla basbeloppsregeln (länka så man kan läsa om basbeloppsregeln)  Sambos ärver aldrig varandra men om man vill att sin partner ska ha en del arv skriver man ett testamente.
Jag hoppas att du har fått svar på det du sökte efter, vi på fixaekonomin.se önskar dig lycka till med kommande eller pågående samboförhållande.  

Källor :

www.sambolagendirekt.se