Vi går ekonomiprogrammet som är en bred linje som är högskoleförberedande där ämnena samhälskunskap, privatjuridik och företagsekonomi står i fokus.

Kursen Samhällskunskap 1b, 100p passar detta projekt perfekt. I samhällskunskapen behandlas bland annat privatekonomi där  inkomster, budget, utgifter, konsumenträtt och konsumtion tas upp. I kursen är presentationsteknik ett viktigt område vilket passar utmärkt till denna uppgift när vi konstruerar och marknadsför en egen hemsida eftersom att vi vill uppfattas som en säker hemsida. I samhällskunskapen är det viktigt att använda sig av källkritik för att välja information från säkra källor, vilket även kopplas ihop med upphovsrätten som vi har god användning av vid produktionen av vår hemsida. Det är viktigt i vårat projekt eftersom att vi vill ge ut korrekt fakta och hjälpa våra läsare på riktigt.

Kursen Företagsekonomi 1, 100p.  I den kursen  lär vi oss om marknadsföring som vi ska använda oss av i detta projekt. Samt lagar, etiskt ansvar och andra bestämmelser inom företagens marknadsföring. Vi lär oss grundläggande projektmetodik kopplat till enkla företagsekonomiska projekt vilket kopplar till detta arbete eftersom vi lär oss att skapa en hemsida där vi visar våra kunskaper som ekonomicoacher.

Kursen Privatjuridik 1, 100p handlar om familjerätt och arvsrätt där vi lär oss om regler angående par- och familjerelationer, hur arv delas ut, vad ett testamente är samt hur en bodelning ser ut. Det passar bra i detta projekt eftersom att vi hjälper dig inom dessa områden. Kursen handlar också om avtalsrätt där vi lär oss om hur avtals sluts och vilka regler som rör det området. Konsumtionsrätt och köprätt har en stor del i denna kurs där vi hjälper dig göra de smartaste valen som konsument. Fastighetsrätt lär vi dig och där handlar det om regler som rör köp av fast egendom samt hyra.

Kursen Engelska 5, 100p går in i det här arbetet eftersom att vi ska kunna framställa muntliga och skriftliga produktioner av olika slag. Vi ska redovisa pitcher om vår hemsida samt skriva om pitchen på hemsidan.